کشتی

کشتی در حال غرق شدن بود،

ناخدا فرمان خروج داد، مردها حمله کردن که برن،

ناخدا گفت: خجالت بکشید، زن ها مقدمند،

زن ها ضمن تشکر از ناخدا پیاده شدند.تشویق

بعد ناخدا گفت: آقایون حالا میتونید پیاده شید،

کوسه ها به اندازه ی کافی سیر شدن!نیشخند

/ 4 نظر / 7 بازدید
لیلا

ناخدای نامرد

yasi

[نیشخند]